Niet-nagekomen les of een les minder dan 24 uur van te voren afgezegd.

Het valt mij op dat het steeds vaker voorkomt dat mensen niet op de yogales verschijnen.

Het is voor mij vervelend als je niet op de les verschijnt of kort voordat de les begint de les afzegt. Het betekent tijdverlies en omzetderving voor mij. Ik huur een zaal, heb reiskosten, reistijd, en ik bereid een les voor. Bij dit laatste houd ik speciaal rekening met de behoeftes van de personen die zich hebben aangemeld. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen ga ik hiervoor een wegblijftarief hanteren.

Dit betekent het volgende:

Je kunt je les afzeggen of verplaatsen, dit dien je echter minimaal 24 uur van tevoren te doen.

De les die op maandag is gepland, dient uiterlijk de vrijdagochtend ervoor geannuleerd te zijn.

Een les kun je afzeggen op de volgende manieren:

Telefonisch via 06-41968198

Per mail manon@plasia.nl

Via het contact formulier op deze website.

Mocht je niet verschenen zijn op de les, dan wordt de les afgeschreven van je lessenkaart of als het een losse les betreft ontvang je een tikkie hiervoor. Er zijn natuurlijk altijd omstandigheden denkbaar dat er sprake is van een overmacht situatie waardoor je niet verschenen bent. Neem daarom altijd z.s.m. contact met mij op met vermelding van deze reden.

Ik hoop dat het niet nodig zal zijn om het wegblijftarief te hanteren.