Krachtspel Coaching

Krachtspel methode

In het krachtspel is de kennis van Ayurveda en Yoga vertaald en eenvoudig toepasbaar gemaakt in het Krachtspel. Het Krachtspel geeft inzicht in ieders unieke eigenschappen. Je kunt die eigenschappen goed en gemakkelijk onderzoeken door ze in te delen in drie krachten: rotskracht, zonkracht, en windkracht. In ieder mens zijn deze drie krachten in een unieke verhouding werkzaam en sturen zo het lichaam en de emoties aan. Wanneer een kracht sterk aanwezig is, zullen de eigenschappen die bij die kracht horen ook sterker naar voren komen. We raken uit balans als één van de krachten in ons lichaam nog eens wordt versterkt door een ongezonde leefstijl, een emotionele gebeurtenis of door bepaalde omstandigheden in ons leven. Iedere kracht kan zo onze sterke en zwakke kanten bepalen. Het krachtspel geeft het kind dat uit balans is de mogelijkheid om op lichamelijk en emotioneel niveau op zoek te gaan naar de kracht die het nodig heeft om weet balans in zichzelf te ervaren. Een kind uit balans ervaart vaak een tegenstelling in zichzelf, bijvoorbeeld een dilemma over gesloten zijn en dicht bij jezelf blijven of open zijn en je verbinden met anderen. Met behulp van het krachtspel kun je ontdekken welke emoties het kind lastig vindt en met welke hij makkelijk omgaat. Deze unieke en speelse aanpak brengt verheldering in vastzittende energieën en overtuigingen. Door spelenderwijs gevoelens te uiten, voorkom je dat energieblokkades zich in het lichaam vastzetten. Wanneer de energie goed stroomt, is het kind beter in staat om verbinding te maken met zijn lijf en gevoelens.

Afbeeldingsresultaat voor krachtspel

Krachtspel Coaching

Het krachtspel leert je hoe je de eigenschappen van de drie krachten kunt interpreteren en balanceren. Tijdens het werken met het krachtspel probeert de coach een indruk te krijgen hoe de drie krachten in het kind tot uitdrukking komen. Er wordt op zoek gegaan naar de energiebalans van het kind door te kijken wie het kind is in plaats van te kijken naar wat hem mankeert. Een belangrijk onderscheid tussen coachen met het krachtspel en een reguliere benadering is dat er in de holistische werkwijze zo min mogelijk op basis van algemene ziektebeelden (stempels) wordt gewerkt. Er wordt altijd uitgegaan van het kind en zijn specifieke onbalans. Bij het vaststellen van een diagnose gaat het om het verkrijgen van duidelijkheid welke onbalans er speelt bij het kind; hoe staat het kind in verbinding tot deze onbalans, welke mogelijkheden zijn er om in balans te komen en wat heeft het kind nodig om deze kansen te realiseren.

De coach stelt een programma op en werkt samen met het kind in zijn ouders aan een nieuwe leefstijl die bij het kind past. Hierin staan de eigenheid van het kind en de balans tussen lichaam en geest centraal. Bij de eerste ontmoeting met het kind krijgt de coach een indruk van de overheersende kracht die in het kind tot uitdrukking komt. De coach krijgt een duidelijk beeld van specifieke kenmerken van de dynamiek in het kind. De werkvormen waarmee een Krachtspel Coach aan de slag gaat, zijn bewegingsoefeningen, emotiespelletjes, en tekenopdrachten. Door samen te oefenen, kan het kind ervaren dat het vinden van balans uit hemzelf komt Het kind gaat begrijpen waarom sommige bewegingen lastig of makkelijk zijn  en waarom het op een bepaalde manier emotioneel reageert in een situatie. Als het kind weet wat goed is voor zijn lijf, wordt het makkelijker om hier rekening mee te houden. Krachtspel ondersteuning kan de juiste ondersteuning bieden, naast het reguliere gezondheids- en welzijnstraject, om een kind weer in zijn kracht te brengen. Het krachtspek kan zowel worden ingezet tijdens een individuele sessie als tijdens groepslessen. In een groep kunnen kinderen die een soortgelijke onbalans ervaren samen verder werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen en vaardigheden die nodig zijn om de kracht te balanceren en de onbalans op te heffen.

Afbeeldingsresultaat voor krachtspel

Prijs

Tussen de €75,00 per sessie van 1½ uur.

%d bloggers liken dit: